Chúng ta là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://kanaria.vn.

Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập và lý do chúng tôi thu thập dữ liệu đó

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh tiểu sử của bạn hiển thị với công chúng trong bối cảnh nhận xét của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Biểu mẫu liên hệ

bánh quy

Nếu bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn để lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookie. Đây là những tiện lợi của bạn để bạn không phải điền lại các chi tiết của bạn khi bạn viết một bình luận khác. Các cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn có một tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập kéo dài trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình kéo dài trong một năm. Nếu bạn chọn “Remember Me”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng theo dõi bên thứ ba bổ sung và theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm truy tìm tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

phân tích

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và phê duyệt bất kỳ nhận xét tiếp theo nào thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có quyền gì đối với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Nơi chúng tôi gửi dữ liệu của bạn

Trong phần này, bạn nên liệt kê tất cả các chuyển dữ liệu trang web của bạn bên ngoài Liên minh châu Âu và mô tả các phương tiện mà dữ liệu được bảo vệ theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của Châu Âu. Điều này có thể bao gồm lưu trữ web, lưu trữ đám mây hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác.

Luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu yêu cầu dữ liệu về các cư dân châu Âu được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu để được bảo vệ theo các tiêu chuẩn giống như dữ liệu ở châu Âu. Vì vậy, ngoài việc liệt kê dữ liệu, bạn nên mô tả cách bạn đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được bạn hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đáp ứng, cho dù đó là thông qua thỏa thuận như Privacy Shield, điều khoản mẫu trong hợp đồng của bạn hoặc quy tắc.

Văn bản được đề xuất: Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện spam tự động.

Thông tin liên lạc của bạn

Trong phần này, bạn nên cung cấp một phương thức liên hệ cho các mối quan tâm về quyền riêng tư. Nếu bạn được yêu cầu có Cán bộ bảo vệ dữ liệu, hãy liệt kê tên của họ và chi tiết liên hệ đầy đủ tại đây.

Thông tin thêm

Nếu bạn sử dụng trang web của mình cho mục đích thương mại và bạn tham gia vào việc thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân phức tạp hơn, bạn nên lưu ý các thông tin sau đây trong chính sách bảo mật của bạn ngoài thông tin chúng tôi đã thảo luận.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Trong phần này, bạn nên giải thích các biện pháp bạn đã thực hiện để bảo vệ dữ liệu của người dùng. Điều này có thể bao gồm các biện pháp kỹ thuật như mã hóa; các biện pháp bảo mật như xác thực hai yếu tố; và các biện pháp như đào tạo nhân viên về bảo vệ dữ liệu. Nếu bạn đã thực hiện Đánh giá tác động bảo mật, bạn cũng có thể đề cập đến nó ở đây.

Chúng tôi có những thủ tục vi phạm dữ liệu nào

Trong phần này, bạn nên giải thích các thủ tục bạn có để xử lý các vi phạm dữ liệu, hoặc tiềm năng hoặc thực, chẳng hạn như các hệ thống báo cáo nội bộ, các cơ chế liên lạc, hoặc các bounties lỗi.

Bên thứ ba chúng tôi nhận dữ liệu từ

Nếu trang web của bạn nhận dữ liệu về người dùng từ bên thứ ba, kể cả nhà quảng cáo, thông tin này phải được bao gồm trong phần chính sách bảo mật của bạn đối phó với dữ liệu của bên thứ ba.

Việc ra quyết định tự động và / hoặc lược tả nào chúng tôi thực hiện với dữ liệu người dùng

Nếu trang web của bạn cung cấp dịch vụ bao gồm đưa ra quyết định tự động – ví dụ, cho phép khách hàng đăng ký tín dụng hoặc tổng hợp dữ liệu của họ vào hồ sơ quảng cáo – bạn phải lưu ý rằng điều này đang diễn ra và bao gồm thông tin về cách sử dụng thông tin đó , quyết định nào được thực hiện với dữ liệu tổng hợp đó và quyền của người dùng đối với các quyết định được đưa ra mà không có sự can thiệp của con người.

Yêu cầu công bố quy định của ngành

Nếu bạn là thành viên của một ngành được quản lý hoặc nếu bạn phải tuân theo các luật riêng tư bổ sung, bạn có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin đó tại đây.

 

Những gì chúng tôi thu thập và lưu trữ

Trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi:

 • Sản phẩm bạn đã xem: chúng tôi sẽ sử dụng sản phẩm này để, ví dụ: hiển thị cho bạn các sản phẩm bạn đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng loại này cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng
 • Địa chỉ giao hàng: chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin này để chúng tôi có thể, ví dụ: ước tính giao hàng trước khi bạn đặt hàng và gửi cho bạn đơn đặt hàng!

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn đang duyệt trang web của chúng tôi.

Lưu ý: bạn có thể muốn thêm chi tiết chính sách cookie của mình và liên kết đến phần đó từ đây.

Khi bạn mua từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng / chi tiết thanh toán và thông tin tài khoản tùy chọn như tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích, chẳng hạn như, để:

 • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản và đơn đặt hàng của bạn
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm tiền hoàn lại và khiếu nại
 • Xử lý thanh toán và ngăn chặn gian lận
 • Thiết lập tài khoản của bạn cho cửa hàng của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có, chẳng hạn như tính thuế
 • Cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi
 • Gửi cho bạn thông điệp tiếp thị, nếu bạn chọn nhận chúng

Nếu bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ lưu trữ tên, địa chỉ, email và số điện thoại của bạn, mà sẽ được sử dụng để cư trú trong thanh toán cho đơn đặt hàng trong tương lai.

Chúng tôi thường lưu trữ thông tin về bạn cho miễn là chúng ta cần những thông tin cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng nó, và chúng tôi không cần thiết một cách hợp pháp để tiếp tục giữ nó. Ví dụ: chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đơn đặt hàng trong XXX năm cho mục đích thuế và kế toán. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email và địa chỉ thanh toán và giao hàng của bạn.

Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ nhận xét hoặc đánh giá, nếu bạn chọn rời khỏi chúng.

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: cả Quản trị viên và Người quản lý cửa hàng đều có thể truy cập:

 • Thông tin đặt hàng như thông tin đã mua, khi mua và thông tin sẽ được gửi đến đâu và
 • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán và giao hàng của bạn.

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp thực hiện đơn đặt hàng, xử lý tiền hoàn lại và hỗ trợ bạn.

Những gì chúng tôi chia sẻ với người khác

Trong phần này, bạn nên liệt kê những người bạn đang chia sẻ dữ liệu và với mục đích gì. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, phân tích, tiếp thị, cổng thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và các lần nhúng của bên thứ ba.

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp các đơn đặt hàng và dịch vụ lưu trữ cho bạn; ví dụ —

Thanh toán

Trong tiểu mục này, bạn nên liệt kê các bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng để thực hiện thanh toán trên cửa hàng của mình vì các bộ xử lý này có thể xử lý dữ liệu khách hàng. Chúng tôi đã bao gồm PayPal làm ví dụ, nhưng bạn nên loại bỏ điều này nếu bạn không sử dụng PayPal.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua PayPal. Khi xử lý thanh toán, một số dữ liệu của bạn sẽ được chuyển tới PayPal, bao gồm thông tin bắt buộc để xử lý hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như tổng số mua và thông tin thanh toán.

Hotline: 0932.641.164

Main Menu